بسمه تعالی

 

این تفاهم نامه منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و پرستار منعقد می گردد.
1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

مرکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل پرستار خورشید به  شماره ثبت206205_3به نشانی شهرک غرب، بلوار حجاب، بین حجاب 59و 61، پلاک 396 واحد اول به عنوان طرف اول

1_2پرسنل درمانی یا مراقبتی به عنوان طرف دوم

 

2- نوع قرارداد :

قرارداد موقت

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار پرسنل :

1-3 طرف دوم متعهد میگردد یک سری کپی کامل از مدارک شناسایی (شناسنامه-کارت ملی) و مدرک تحصیلی و مدارک دوره های گذرانده  به همراه یک قطعه عکس سه در چهار را در اختیار مرکز مشاوره قرار دهد.

2-3 طرف دوم متعهد میگردد که یک سفته به مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان حسن انجام کار و تضمین امانت داری در اختیار مرکز مشاوره قرار دهد.بدیهی است که این ودیعه در صورت اتمام همکاری طرفین و عدم شکایت خانواده بیمار از طرف دوم به او برگشت داده می شود.

3-3 طرف دوم موظف است مبلغ 1.000.000ریال حساب خود را نزد شرکت شارژ نماید و چنانچه این حساب به زیر 5.000.000ریال رسید اقدام به شارژ حساب خود نماید. (این بند مخصوص همکاران محترم کادر درمان می باشد)

3-4 طرف دوم موظف است  20 درصد از کار کرد درمانی هفته ای توسط مریض های معرفی شده در شرکت را به شرکت پرداخت نماید.

5-3 طرف دوم  حق استفاده شخصی از وسایل و تلفن منزل را بجز با رضایت کارفرما را ندارد.

6-3 طرف دوم موظف به رعایت موازین اجتماعی، اخلاقی و اسلامی در محیط کار می باشد.

7-3 طرف دوم موظف است که نسبت به زمانبندی داروهای مددجو کمال آگاهی داشته باشد و هر گونه قصور از انجام آن قابل پذیرش نمی باشد.

8-3 طرف دوم حق دادن شماره تلفن شخصی خود را به خانواده مددجو ندارد و این کار را فقط پس از هماهنگی با  شرکت اجازه دارد انجام دهد.

9-3 طرف دوم در صورت درخواست کارفرما موظف است نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و انجام آزمایشات پزشکی از قبیل ایدز، هپاتیت و … با هزینه کارفرما اقدام نماید.

10-3 طرف دوم موظف است که هر گونه تغییر در وضعیت جسمانی و حیاتی مددجو را بدون درنگ به مسئول مرکز مشاوره آقای مجید شبستانی و کارفرما را در جریان قرار داده و سپس اقدامات دیگر را انجام دهد.

11-3 طرف دوم موظف است که وسایل مصرفی مورد نیاز مددجو را به همراه خود داشته باشد و مسئولیت کسری در مواد مصرفی به عهده وی می باشد.

12-3 طرف دوم موظف است که بیمه مسئولیت کار در منزل داشته باشد و پیگیری صدور بیمه نامه یا تمدید آن بر عهده پرستار می باشد وشرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال کم کاری پرستار در این زمینه نخواهد داشت. 

3-13 طرف دوم موظف است در صورتی که بخواهد ادامه همکاری خویش را با شرکت قطع نماید یک ماه قبل تصمیم خویش را به اطلاع مسئول شرکت برساند.

3-14 طرف دوم موظف است در هر بار مراجعه بر بالین بیمار کنترل علایم حیاتی بیمار را انجام دهد.

3-15طرف دوم موظف است طبق تعرفه دانشگاه با بیمار تسویه حساب داشته باشد و کسری مبلغ اخذ شده از بیمار به عهده پرستار می باشد.(این بند مربوط به همکاران محترم کادر درمان می باشد.)

3-16طرف دوم موظف است که در انتهای هر ماه پس از تماس واحد مالی شرکت به ایشان مبلغ حق شرکت را به حساب شرکت واریز نماید و عکس فیش واریزی را به شماره 09154776175 ارسال نماید.

3-17طرف دوم موظف است که آخر هر روز کاری مبلغ کار کرد آن روز ، به همراه  نام بیمار و نحوی تسویه حساب با بیمار را به واتس آپ واحد مالی شرکت به شماره 09154776175 ارسال نماید.

 

4- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

-در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود در قبال طرف مقابل عمل نکردن طرف ضرر دیده میتواند با ارائه مدارک خود به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید.

10- این قرارداد در دو نسخه و دو صفحه که شامل  ده بند می باشد تنظیم شده است که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد پرستار قرار خواهد گرفت.

فرم استخدام پزشک و پرستار