دکتر محمد علی عزیزی

تخصص:
متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)